Wyniki matur w szkołach prowadzonych przez Powiat Raciborski

2023-09-15, Piątek
Młodzież w sali podczas egzaminu maturalnego

Po raz kolejny uczniowie szkół powiatu raciborskiego uzyskali bardzo wysokie wyniki egzaminów maturalnych. Zdawalność matur w powiecie raciborskim wypadła wyżej niż w kraju oraz województwie śląskim.

W tym roku egzaminy dojrzałości przeprowadzono w dwóch formułach.
W nowej (Formuła 2023) maturę zdawali absolwenci czteroletnich liceów ogólnokształcących. Absolwenci czteroletnich techników, szkół branżowych II st. zdawali maturę jeszcze w starej formule (Formuła 2015). Uczniowie, którzy nie zdali jednego przedmiotu obowiązkowego pisemnego lub ustnego, a więc uzyskają poniżej 30 procent, mogli przystąpić do tzw. poprawki.

Matura poprawkowa odbyła się w terminie 21-22 sierpnia 2023 roku. Wyniki matury poprawkowej uczniowie poznali 8 września 2023 roku. Można je było sprawdzić online, za pośrednictwem platformy ZIU.

W powiecie raciborskim zdawalność matur uplasowała się na bardzo wysokim poziomie – w tym roku wyniosła aż 92,51%. Dla przypomnienia, w ubiegłym roku było to 88,05%.


W tym roku najwyższy procent zdawalności osiągnęły ex aequo 2 licea ogólnokształcące:
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu (I Liceum Ogólnokształcące i Liceum Sztuk Plastycznych) - procent zdawalności wynosi 99,30 %,
- II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Raciborzu ) - procent zdawalności wynosi 99,30 %

Z dwóch centrów lepiej wypadło Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu  (Technikum nr 4) z wynikiem 92,31% – tam na 143 osoby przystępujące do matury zdało 132.

Zespół Szkół Ekonomicznych (Technikum nr 1)  w Raciborzu osiągnął  również bardzo dobry wynik (89,69%), gdzie na 97 osób przystępujących do matury zdało 87 abiturientów.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu  (Technikum nr 2) z wynikiem 72,29% – tam na 83 osoby przystępujące do matury zdało 60.

Powiat Raciborski jest również organem prowadzącym szkołę artystyczną i w tym roku uczniowie „Plastyka” osiągnęli ogromny sukces uzyskując wynik 100%  zdawalności – na 13 osób przystępujących do matury 13 osób zdało.

wszystkie
początek strony