początek strony

Powiat

Wyrównywanie różnic między regionami III - dofinansowanie z PFRON-u do 21 stycznia

2018-12-18, Wtorek
 

Informujemy o możliwości składania wniosków o dofinansowanie zadań w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”  w 2019 r. finansowanego ze środków PFRON.
W powiecie raciborskim istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach:
- obszaru B – likwidacja barier w placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
- obszaru C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
- obszaru D – likwidacja barier transportowych;
- obszaru E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych.

Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2019 r.:
1) obszar B – do 150.000,00 zł jednak nie więcej niż 25% wartości projektu, na likwidację barier w placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
2) obszar C – do 34.000,00 zł jednak nie więcej niż 45% wartości projektu, na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
3) obszar D – na likwidację barier transportowych do:
a) 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
b)70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,  
c) 250.000,00 zł dla autobusów;
W przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych wartość dofinansowania nie może przekroczyć 55% wartości projektu, natomiast w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej 65%.
4) obszar E – do 9.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu.

Beneficjentami programu mogą być:
- w ramach obszaru B – podmioty, które utworzyły i prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
- w ramach obszaru C – gminy i organizacje pozarządowe;
- w ramach obszaru D – placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez gminy i organizacje pozarządowe oraz jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;
- w ramach obszaru E – gminy i organizacje pozarządowe.


Wszelkie szczegółowe zasady realizacji programu dostępne są na stronie internetowej PFRON: http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2019-roku/

W przypadku obszarów B, C, D wnioski z terenu powiatu raciborskiego należy składać w Starostwie Powiatowym w Raciborzu, natomiast w przypadku obszaru E bezpośrednio do Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Katowicach.

Wnioski dotyczące obszarów B, C, D należy składać w Biurze Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przy Pl. Stefana Okrzei 4, w nieprzekraczalnym terminie do 21 stycznia 2019 r.

Decyduje data wpływu do urzędu.

Wzory wniosków dostępne są poniżej.

Dodatkowych informacji udziela Referat Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Raciborzu, tel. (32) 45-97-349.

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 3 ]
wzór wniosku-obszar B wzór wniosku-obszar B 18-12-18 08:32 130KB wzór wniosku-obszar B pobierz
wzór wniosku-obszar C wzór wniosku-obszar C 18-12-18 08:33 136KB wzór wniosku-obszar C pobierz
wzór wniosku-obszar D wzór wniosku-obszar D 18-12-18 08:33 137KB wzór wniosku-obszar D pobierz

wszystkie