początek strony

Powiat

Zachowaj bezpieczeństwo w pracy na roli

2017-06-22, Czwartek
 

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że lato to organizacyjnie bardzo trudny czas dla rolników i ich rodzin. Gorączka sianokosów, Żniw, zbiorów owoców i zabiegów pielęgnacyjnych, dodatkowo w warunkach wysokich temperatur, sprzyja wypadkom podczas wykonywanej pracy. Ponadto Dzieci przebywające na wakacjach, pozostawione bez należytego nadzoru na terenie gospodarstwa narażone są na wiele zagrożeń.

Proszę pamiętać o bezpiecznym użytkowaniu ciągników, maszyn i narzędzi rolniczych, urządzeń, o bezpiecznym transporcie, obsługiwaniu zwierząt i stosowaniu środków ochrony roślin.

Należy zwrócić szczególną uwagę na:
- wyposażenie maszyn w osłony i zabezpieczenia przed pochwyceniem, zwłaszcza wały odbioru mocy,
- wyłączenie silnika ciągnika podczas wychodzenia z kabiny oraz naprawianie maszyn przy wyłączonym napędzie,
- nie przewożenie osób na ładunkach, błotnikach ciągników, zaczepach oraz innych miejscach do tego nieprzeznaczonych,
- utrzymanie ładu i porządku na terenie obejścia,
- dbanie o bezpieczeństwo pracy na wysokości – w pomieszczeniach gospodarczych, wykopach, zbiornikach i na drabinach,
- wychodzenie z kabiny ciągnika twarzą do maszyny z zachowaniem trzypunktowego podparcia, a z załadowanej przyczepy schodzenie zawsze po drabinie,
- pracę w odzieży roboczej  oraz  obuwiu o należytej  przyczepności do podłoża i usztywniającym nogę w stawie skokowym,
- zabezpiecznie skóry przed ukąszeniami kleszczy,
- apewnienie dzieciom opieki dorosłych,
- oddzielenie część mieszkalnej od produkcyjnej i stworzenie dla dzieci w gospodarstwie bezpiecznego miejsca do zabawy,
- nie angażoanie dzieci do prac zawartych w wykazie czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Szeroki zakres informacji na temat bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym znajduje się w broszurach i innych opracowaniach zamieszczonych na stronie internetowej www.krus.gov.pl w zakładce Prewencja, a także w placówkach terenowych KRUS.

foto: www.youtube.com

wszystkie