początek strony

Powiat

Zakończono modernizację drogi Modzurów - Dolędzin współfinansowaną ze środków UE w ramach programu SAPARD...

2003-09-02, Wtorek
Zakończono już prace związane z modernizacją odcinka drogi powiatowej Modzurów–Dolędzin. To pierwsze zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach tzw. Akcesyjnego Programu na Rzecz Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich SAPARD w powiecie raciborskim. Wartość robót wyniosła blisko 624 tys. zł., z czego 50% tej wartości to dofinansowanie z SAPARD. Aby uzyskać taką pomoc należało spełnić wiele wymogów formalnych, zwłaszcza dotyczących poprawy obszarów gospodarki rolnej. Droga ta znajduje się w Gminie Rudnik. Łączy miejscowości Modzurów i Dolędzin, dalej prowadzi do miejscowości Grzędzin w województwie opolskim. Poprzez nagromadzone latami nawarstwienia na poboczach, jezdnia była zawężona do 3,0-3,5 m. Nieuregulowane było również odwodnienie powierzchniowe, a liczne zakrzaczenia i ogromne ubytki w nawierzchni (miejscami nawet do 50%) utrudniały poruszanie się po niej. Realizację robót rozpoczęto w połowie lipca br. i trwały one do końca sierpnia. Długość zmodernizowanego odcinka drogi wynosi 1,4 km, a szerokość jezdni 4,5 m. Położono nową nawierzchnię o łącznej powierzchni 6.496 m2 – jest to warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej. Ponadto m.in. wykonano ścinkę nawarstwień pobocza, odtworzono przydrożne rowy, wykonano wjazdy na pola z przepustami, zamontowano 30 mb barier ochronnych. Wykonawcą prac, wyłonionym w drodze przetargu, było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Raciborza. Wartość robót wyniosła blisko 624 tys. zł. 50% tej kwoty to dofinansowanie z programu Unii Europejskiej SAPARD, a drugie 50% to udział własny powiatu raciborskiego. Aby uzyskać pomoc finansową ze środków UE należało spełnić wiele wymogów formalnych. Warto dodać, że wniosek Powiatu Raciborskiego o dofinansowanie z SAPARD modernizacji drogi powiatowej Modzurów–Dolędzin otrzymał drugie miejsce na liście rankingowej wszystkich wniosków złożonych w Śląskim Oddziale Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
wszystkie