początek strony

Powiat

Zakończono nabór do szkół ponadgimnazjalnych w powiecie raciborskim...

2003-07-28, Poniedziałek
Tegoroczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, wykonany został niemal w 100 %. Na 2 400 przygotowanych miejsc, w klasach pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu kształcić się będzie od 1 września br. 1 820 uczniów. Największym zainteresowaniem cieszyły się tradycyjnie już licea ogólnokształcące. Na rok szkolny 2003/2004 w szkołach ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, przygotowano 2 400 miejsc dla absolwentów gimnazjów. W tym roku mury gimnazjów w powiecie opuściło ogółem 1 520 uczniów. Oferta została zawyżona, gdyż (podobnie jak w latach ubiegłych) spodziewano się, że z oferty edukacyjnej na terenie powiatu raciborskiego skorzystają także absolwenci gimnazjów z powiatów sąsiednich. Z danych naborowych szkół ponadgimnazjalnych w powiecie raciborskim wynika, że w roku szkolnym 2003/2004 w placówkach tych dalszą edukację rozpocznie 1 820 uczniów. Są to absolwenci gimnazjów powiatu raciborskiego, a także powiatów sąsiednich (głównie głubczyckiego i kędzierzyńsko-kozielskiego). Podobnie jak w latach ubiegłych, również w tym roku największym zainteresowaniem cieszyły się licea ogólnokształcące, w których od 1 września br. naukę rozpocznie blisko 600 uczniów. W dalszej kolejności absolwenci gimnazjów zainteresowani byli kształceniem: w liceach profilowanych (440 uczniów), w technikach dziennych (379), w zasadniczych szkołach zawodowych (357). Najmniejszym zainteresowaniem cieszyły się technika po ZSZ, w których w nowym roku szkolnym rozpocznie naukę 48 uczniów. W rankingu szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, podobnie jak w latach poprzednich, największym zainteresowaniem cieszy się Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu (gdzie nabór został wykonany w ponad 105 %) i II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Raciborzu (wykonanie naboru w ponad 104%). Na II miejscu plasuje się Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu (I LO) – nabór wykonany w ponad 95%, III miejsce – Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu (prawie 92%), IV miejsce – Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu ((ponad 80% wykonany nabór), V miejsce – Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu (ponad 70%), VI miejsce – Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu (ponad 67%). Na ostatniej pozycji uplasował się w rankingu Zespół Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej, gdzie nabór wykonany został w ponad 34%.
wszystkie