Remont elewacji i wnętrza kościoła parafialnego pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Tworkowie

2023-11-02, Czwartek
Kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Tworkowie
Rzymskokatolicka Parafia Św. Apostołów Piotra i Pawła w Tworkowie z siedzibą przy ul. Głównej 19, zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.: „Remont elewacji i wnętrza kościoła parafialnego pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Tworkowie”.

Na realizację zadania została udzielona przez Powiat Raciborski dotacja dofinansowana ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - edycja pierwsza.

Planowany termin zakończenia realizacji zadania to 30.07.2024 r.

Szczegółowe informacje na temat zamówienia zawarte w Zapytaniu ofertowym z dnia 02.11.2023 r. oraz opis przedmiotu zamówienia i dokumentacja techniczna zadania dostępne są pod linkiem: Ogłoszenia i aktualności - BIP Powiatu Raciborskiego oraz jednostek podległych Staroście Raciborskiemu (powiatraciborski.pl) .

Oferty na realizację zadania należy złożyć w terminie do 05.12.2023 r. do godziny 10.00, w siedzibie Zamawiającego pod adresem:

Rzymskokatolicka Parafia Św. Apostołów Piotra i Pawła w Tworkowie
ul. Główna 19,
47-451 Tworków

Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.12.2023 r. o godzinie 10.15.

______________________________________________________________________
2023-12-05, Wtorek

Informacja z otwarcia ofert na wykonanie zamówienia pn.: "Remont elewacji i wnętrza kościoła parafialnego pw. św. Ryszard Apostołów Piotra i Pawła w Tworkowie"
Ogłoszenia i aktualności - BIP Powiatu Raciborskiego oraz jednostek podległych Staroście Raciborskiemu (powiatraciborski.pl)

______________________________________________________________________
2023-12-11, Poniedziałek

Informacja z wyboru wykonawcy na realizację zadania pn.: "Remont elewacji i wnętrza kościoła parafialnego pw. św. Ryszard Ryszard Ryszard Ryszard Apostołów Piotra i Pawła w Tworkowie".
Ogłoszenia i aktualności - BIP Powiatu Raciborskiego oraz jednostek podległych Staroście Raciborskiemu (powiatraciborski.pl)

wszystkie
początek strony