początek strony

Powiat

Zarząd Powiatu Raciborskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na organizację gimnastyki korekcyjnej dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu raciborskiego

2020-07-20, Poniedziałek
 
Zarząd Powiatu Raciborskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zadanie realizowane będzie w terminie od 01 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
Ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego należy złożyć w terminie do dnia 28 sierpnia 2020 r. w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4, 47-400 Racibórz.

Pozostałe warunki uczestnictwa w konkursie dostępne są na stronie www.bip.powiatraciborski.pl  w zakładce „Organizacje Pozarządowe – Konkursy – Ogłoszenia 2020” lub w Referacie Edukacji Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Pl. Stefana Okrzei 4, pokój nr 102.

wszystkie