Zarząd powiatu przyjął rezygnację dyrektor Zamku Piastowskiego

2024-06-05, Środa
Zarząd powiatu przyjął rezygnację dyrektor Zamku Piastowskiego

Krystyna Niklewicz, kierująca Zamkiem Piastowskim od 1 lipca 2021 r., zrezygnowała z pełnionej funkcji.

Oświadczenie zostało złożone 22 maja 2024 r. na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, wraz z wnioskiem o zachowanie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Zatrudnienie dyrektora Zamku zakończy się z dniem 31 sierpnia 2024 r. 3 czerwca Zarząd Powiatu podjął uchwałę o zwolnieniu p. Krystyny Niklewicz z zatrudnienia na stanowisku dyrektora z upływem okresu wypowiedzenia.

Pani Krystyna Niklewicz została zatrudniona na stanowisku dyrektora Zamku Piastowskiego w Raciborzu 1 lipca 2021 r. W trakcie pełnienia funkcji dyrektora odpowiadała za organizację dużych wydarzeń kulturalnych. Ponadto w tym czasie na terenie Zamku Piastowskiego w Raciborzu zakończyła się realizacja projektu pn.: „Adaptacja budynku Słodowni i modernizacja Domu Książęcego na centrum turystyczno-historyczne z ekspozycją multimedialną na Zamku Piastowskim w Raciborzu”.

Dziękujemy Pani Krystynie Niklewicz za wkład w rozwój Zamku Piastowskiego w Raciborzu oraz życzymy powodzenia na dalszej drodze zawodowej.

wszystkie
początek strony