początek strony

Powiat

Zgłoś kandydaturę do Nagrody Mieszko AD 2017

2017-10-16, Poniedziałek

Do 30 listopada br. trwa przyjmowanie kandydatur do Nagrody Starosty Raciborskiego Mieszko AD 2017.

Ta doroczna nagroda przyznawana jest osobom fizycznymi i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, na podstawie oceny osiągnięć lub całokształtu działalności o istotnym znaczeniu dla powiatu raciborskiego.
 
Kandydatury do Nagrody "Mieszko AD 2017" można składąć w następujących dziedzinach:
- kultury,
- społecznej,
- promocji,
- całokształtu działalności.

Z wnioskiem o jej przyznanie mogą wystąpić:
1) organy administracji rządowej lub samorządowej oraz ich jednostki;
2) stowarzyszenia i fundacje;
3) kościoły i związki wyznaniowe, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
4) uczelnie i szkoły wyższe;
5) prasa, radio, telewizja, (media);
6) pełnoletni mieszkańcy powiatu raciborskiego w liczbie co najmniej 15.

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Raciborzu, przy ul. Pl. Okrzei 4, lub przesłać na adres pocztowy Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Plac Okrzei 4, 47-400 Racibórz (decyduje data stempla pocztowego) do dnia 30 listopada 2017 r.

Laureat Nagrody Starosty Raciborskiego Mieszko AD 2017 otrzyma statuetkę Mieszka – księcia raciborskiego wykonaną z brązu, dyplom oraz nagrodę finansową.

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 6 ]
Regulamin przyznawania Nagrody Mieszko AD - w dziedzinie kultury Regulamin przyznawania Nagrody Mieszko AD - w dziedzinie kultury 16-09-29 14:29 153.58KB Regulamin przyznawania Nagrody Mieszko AD - w dziedzinie kultury pobierz
Regulamin przyznawania Nagrody Mieszko AD - w dziedzinie społecznej promocji i całokształtu Regulamin przyznawania Nagrody Mieszko AD - w dziedzinie społecznej promocji i całokształtu 16-09-29 14:29 166.6KB Regulamin przyznawania Nagrody Mieszko AD - w dziedzinie społecznej promocji i całokształtu pobierz
Wzór wniosku  w dziedzinie kultury Wzór wniosku w dziedzinie kultury 16-09-29 14:29 21KB Wzór wniosku  w dziedzinie kultury pobierz
Wzór wniosku w dziedzinie promocji Wzór wniosku w dziedzinie promocji 16-09-29 14:30 25.52KB Wzór wniosku w dziedzinie promocji pobierz
Wzór wniosku w dziedzinie społecznej Wzór wniosku w dziedzinie społecznej 16-09-29 14:30 25.74KB Wzór wniosku w dziedzinie społecznej pobierz
Wzór wniosku za całokształt działalności Wzór wniosku za całokształt działalności 16-09-29 14:31 25.45KB Wzór wniosku za całokształt działalności pobierz

wszystkie