początek strony

Powiat

Zgłoś kandydaturę do Nagrody Mieszko AD 2017

2017-11-15, Środa
 
Przypominamy, że do 30 listopada br. trwa przyjmowanie kandydatur do Nagrody Starosty Raciborskiego Mieszko AD 2017.

Nagroda przyznawana jest osobom fizycznymi i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, na podstawie oceny osiągnięć lub całokształtu działalności o istotnym znaczeniu dla powiatu raciborskiego.

Z wnioskiem o jej przyznanie mogą wystąpić:
1) organy administracji rządowej lub samorządowej oraz ich jednostki;
2) stowarzyszenia i fundacje;
3) kościoły i związki wyznaniowe, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
4) uczelnie i szkoły wyższe;
5) prasa, radio, telewizja, (media);
6) pełnoletni mieszkańcy powiatu raciborskiego w liczbie co najmniej 15.

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Raciborzu, przy Placu Stefana Okrzei 4, lub przesłać na adres pocztowy Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4, 47-400 Racibórz (decyduje data stempla pocztowego) do dnia 30 listopada 2017 r.

Laureat Nagrody Starosty Raciborskiego Mieszko AD 2017 otrzyma statuetkę Mieszka – księcia raciborskiego wykonaną z brązu, dyplom oraz nagrodę finansową.

Szczegóły na stronie https://www.powiatraciborski.pl/main/Nagroda_MIESZKO_AD.html
wszystkie