początek strony

Powiat

Zgłoś kandydaturę do XI edycji Nagrody Starosty Raciborskiego "Mieszko AD 2018"

2018-10-31, Środa

Za mami jest już 10 edycji Gali "Mieszko AD ... " podczas których zostali wyróżnieni statuetką Mieszka- księcia raciborskiego ci mieszkańcy powiatu, którzy swoją pracą przyczyniają się do podniesienia poziomu kulturalnego ziemi raciborskiej, działają społecznie oraz promują powiat raciborski w kraju i zagranicą.

Po raz kolejny prosimy Państwa o propozycje osób i instytucji, które zasługują na tą prestiżową nagrodę. Bez Waszej pomocy, nieocenionej znajomości lokalnych środowisk kultury, działalności społecznej oraz promocji, trudno jest obiektywnie wybrać kandydatów najbardziej zasłużonych w swoich dziedzinach.

Wnioski z kandydaturami do Nagrody Starosty Raciborskiego "Mieszko AD 2018" będą przyjmowane do 30 listopada br.

Kandydatury do Nagrody "Mieszko AD 2018" można składać w następujących dziedzinach:
- kultury,
- społecznej,
- promocji,
- całokształtu działalności.

Z wnioskiem o jej przyznanie mogą wystąpić:
1) organy administracji rządowej lub samorządowej oraz ich jednostki;
2) stowarzyszenia i fundacje;
3) kościoły i związki wyznaniowe, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
4) uczelnie i szkoły wyższe;
5) prasa, radio, telewizja, (media);
6) pełnoletni mieszkańcy powiatu raciborskiego w liczbie co najmniej 15.

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Raciborzu, przy ul. Pl. Okrzei 4, lub przesłać na adres pocztowy Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Plac Okrzei  4, 47-400 Racibórz (decyduje data stempla pocztowego) do dnia 30 listopada 2018 r.

Laureat Nagrody Starosty Raciborskiego "Mieszko AD 2018" otrzyma statuetkę Mieszka – księcia raciborskiego wykonaną z brązu, dyplom oraz nagrodę finansową.

Szczegóły na stronie https://www.powiatraciborski.pl/main/Nagroda_MIESZKO_AD.html

wszystkie