Zgłoś kandydaturę do XII edycji Nagród Starosty Raciborskiego "Mieszko AD 2023" - przedłużony termin

2024-01-31, Środa

W odpowiedzi na liczne sygnały o chęci zgłoszenia kandydatur do Nagrody Starosty Raciborskiego "Mieszko AD 2023" w dziedzinie kultury, informujemy o przedłużeniu terminu składania wniosków do 15 lutego 2024 r. 

Kandydatury do Nagrody "Mieszko AD 2023" w dziedzinie kultury można składać w następujących kategoriach:
- twórczość artystyczna;
- upowszechnianie kultury;
- ochrona kultury.

Z wnioskiem o jej przyznanie mogą wystąpić:
- organy administracji rządowej lub samorządowej oraz ich jednostki, np. szkoły, domy kultury;
- stowarzyszenia i fundacje;
- kościoły i związki wyznaniowe, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
- uczelnie i szkoły wyższe;
- pełnoletni mieszkańcy powiatu raciborskiego w liczbie co najmniej 15.

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Raciborzu, przy ul. Pl. Okrzei 4, lub przesłać na adres pocztowy Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Plac Okrzei  4, 47-400 Racibórz (decyduje data stempla pocztowego) do dnia 15 lutego 2024 r. 

Laureat Nagrody Starosty Raciborskiego "Mieszko AD 2023" otrzyma statuetkę Mieszka – księcia raciborskiego wykonaną z brązu, dyplom oraz nagrodę finansową.

Szczegóły na stronie:
https://bip.powiatraciborski.pl/zalatwianie_spraw_w_urzedzie/Nagroda_Starosty_Mieszko_AD.html

wszystkie
początek strony