początek strony

Powiat

Pobór do zasadniczej służby wojskowej na terenie powiatu raciborskiego... 2004-02-03, Wtorek

W okresie od 2 lutego do 23 kwietnia br. na terenie województwa śląskiego przeprowadzony zostanie pobór mężczyzn. Pobór na terenie powiatu raciborskiego będzie trwał do 2 lutego do 15 marca br. Obowiązkowi zgłoszenia się do Powiatowej Komisji Lekarskiej podlegają mężczyźni urodzeni w 1985 r. i urodzeni w latach 1980-1984, którzy dotąd nie stawili się do poboru; a także mężczyźni, którzy ukończyli 17 lat życia i

zobacz więcej

Zapowiedzi wydarzeń (02.-08.02.2004) 2004-02-02, Poniedziałek

Wtorek, 03.02.2004 r. Wizyta w Raciborzu kuratorów oświaty z Polski południowej W Raciborzu złożą wizytę kuratorzy oświaty z terenów Polski południowej. Ich wizyta potrwa dwa dni – do 04.02.br. Podczas pobytu, kuratorzy zapoznają się z kształceniem dzieci i młodzieży w mieście, a także zwiedzą Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu i Szkołę Podstawową nr 1 w Raciborzu. Gospodarzem wizyty jest Starosta

zobacz więcej

Forum Kobiet Powiatu Raciborskiego - na rzecz równouprawnienia płci... 2004-02-02, Poniedziałek

Z inicjatywy Pełnomocnik Starosty Raciborskiego ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, 30.01.br. odbyło się drugie już spotkanie kobiet powiatu raciborskiego. Przypomnijmy. Pierwsze spotkanie kobiet, które działają na rzecz społeczności lokalnej w powiecie raciborskim, odbyło się 03.12.2003 r. z inicjatywy Pełnomocnik Wojewody Śląskiego ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn Doroty Stasikowskiej-Woźniak i

zobacz więcej

Franciszek Waniek odwołany z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu... 2004-01-28, Środa

Franciszek Waniek odwołany został z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego. Taką decyzję podjęli na ostatniej sesji (27.01.br.) radni Rady Powiatu, którzy głosowali nad wnioskiem 13 radnych o odwołanie z funkcji Przewodniczącego Franciszka Wańka. W Radzie Powiatu Raciborskiego zasiada 23 radnych. W tajnym głosowaniu, 21 radnych opowiedziało się za odwołaniem Franciszka Wańka z funkcji przewodniczącego, 2 radnych

zobacz więcej

Uchwalono budżet Powiatu Raciborskiego na 2004 rok... 2004-01-28, Środa

Budżet Powiatu Raciborskiego na 2004 rok uchwalili na ostatniej sesji (27.01.br.) radni Rady Powiatu. Za podjęciem uchwały w tej sprawie radni opowiedzieli się jednogłośnie. Dochody budżetu powiatu w 2004 r. wynoszą 62 mln 640 tys. zł., zaś wydatki 62 mln 202 tys. 788 zł. W budżecie założono także rezerwę na nieprzewidziane wydatki w wysokości 16 tys. zł. Środki wydatkowane będą na realizację zadań własnych

zobacz więcej

Powiat Raciborski przekaże samorządowi województwa śląskiego prowadzenie ośrodków specjalnych o znaczeniu regionalnym... 2004-01-28, Środa

Do końca 2004 r. samorząd województwa śląskiego przejmie prowadzenie trzech ośrodków specjalnych mających znaczenie co najmniej regionalne, które dotychczas prowadził Powiat Raciborski. Uchwały w sprawie przekazania samorządowi województwa ośrodków specjalnych o znaczeniu regionalnym podjęli na ostatniej sesji (27.01.br.) radni Rady Powiatu Raciborskiego. Powodem takiej decyzji jest dramatyczna sytuacja finansowa placówek

zobacz więcej

Zapowiedzi wydarzeń (26.01.-01.02.2004) 2004-01-26, Poniedziałek

Poniedziałek, 26.01.2004 r. Godz. 13.00 Posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa Rady Powiatu Raciborskiego Miejsce: Starostwo Powiatowe w Raciborzu Członkowie komisji zapoznają się z aktualnym stanem realizacji programu naprawczego Szpitala Rejonowego w Raciborzu, a także inwestycji budowy szpitala i przeprowadzki oddziałów szpitalnych z ul.

zobacz więcej

27.01.2004: XVI sesja Rady Powiatu Raciborskiego... 2004-01-23, Piątek

XVI sesja Rady Powiatu Raciborskiego odbędzie się 27.01.br. w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przy ul. Klasztornej 6. Początek obrad o godz. 15.00. PORZĄDEK OBRAD XVI SESJI RADY POWIATU RACIBORSKIEGO w dniu 27 stycznia 2004 r. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Informacja Starosty o pracach Zarządu

zobacz więcej

15 mln zł. na kontynuację budowy szpitala w Raciborzu w 2004 r.? 2004-01-22, Czwartek

Prawdopodobnie 15 mln zł. otrzyma w tym roku Powiat Raciborski, w ramach Kontraktu Regionalnego Województwa Śląskiego, na kontynuację budowy szpitala w Raciborzu. Zarząd Województwa Śląskiego przedstawił projekt podziału środków w ramach Kontraktu Regionalnego na tzw. inwestycje wieloletnie. Przypomnijmy. Szpital w Raciborzu budowany jest od 1981 roku i jest to jedna z pięciu inwestycji szpitalnych w kraju, które realizowana

zobacz więcej

Zapowiedzi wydarzeń (19.-25.01.2004) 2004-01-20, Wtorek

Poniedziałek, 19.01.2004 r. Godz. 11.00 Koncert Galowy IV Powiatowego Przeglądu Inscenizacji Bożonarodzeniowych „Pójdźmy do Betlejem” Miejsce: Dom Kultury „Strzecha” w Raciborzu (ul. Londzina) Przegląd odbył się w dniach 07.–08.01.br. W przeglądzie udział wzięło 25 zespołów ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych oraz działających przy parafiach, instytucjach kultury,

zobacz więcej