początek strony

Powiatowy Urząd Pracy

283 tysiące złotych dla bezrobotnych z powiatu raciborskiego

2015-04-27, Poniedziałek

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu pozyskał środki z Rezerwy Ministra na promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizację zawodową osób bezrobotnych będących  w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przyznało raciborskiemu urzędowi kwotę 283 300 zł z przeznaczeniem na:
1/ organizację staży
2/ refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
3/ realizację bonów zatrudnieniowych
4/ realizację bonów na zasiedlenie
5/  realizację bonów szkoleniowych

W ramach przyznanych środków przewidywane jest zaktywizowanie 36 osób bezrobotnych.

wszystkie