początek strony

Powiatowy Urząd Pracy

320 tys. zł z Rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej

2015-06-19, Piątek


Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu informuje, że otrzymał środki z Rezerwy Ministra przeznaczone na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 30 - 50 lat. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przyznało 320 tys. zł na:
1. organizację staży
2. organizację szkoleń
3. refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
4. dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

W ramach przyznanych środków przewiduje się zaktywizowanie 35 osób bezrobotnych.

Zapraszamy do współpracy przy realizacji projektu!

wszystkie