początek strony

Powiatowy Urząd Pracy

Dodatkowe środki finansowe z Rezerwy Ministra

2015-02-11, Środa

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu informuje, że pozyskał środki z Rezerwy Ministra przeznaczone na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych.

Urząd otrzymał decyzję finansową z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu kwoty 403 300 zł przeznaczonej na organizację staży dla osób bezrobotnych do 25. roku życia. W ramach przyznanych środków planowane jest zaktywizowanie 50 osób bezrobotnych.

Zapraszamy pracodawców do współpracy przy realizacji projektu !

 U W A G A !

Realizowane będą wyłącznie wnioski pracodawców, którzy po ukończonym stażu zagwarantują zatrudnienie. Program zakłada 100 % efektywność zatrudnieniową.

wszystkie