początek strony

Powiatowy Urząd Pracy

"Kierunek przedsiębiorczość" - nabór do projektu już wkrótce

2013-09-04, Środa

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu uprzejmie informuje osoby bezrobotne zainteresowane rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej, iż w dniu 09.09.2013 r. rozpocznie się rekrutacja do projektu "Kierunek przedsiębiorczość" w ramach Priorytetu VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Rekrutacja trwać będzie przez 14 dni roboczych do dnia 26 września br.

W ramach działań projektowych planuje się przeprowadzenie rekrutacji uczestników projektu, zorganizowanie szkoleń (40 godz.) oraz wsparcie doradcze (4 godz.) z zakresu związanego z podejmowaniem działalności gospodarczej oraz przyznanie dla 21 osób bezrobotnych środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Wypłata środków przewidziana jest w okresie marzec/maj 2014 r.

Projekt trwa do 31 maja 2015 r.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej projektu:
www.kierunek-przedsiebiorczosc.pl/

 

wszystkie