początek strony

Powiatowy Urząd Pracy

Raciborski PUP - wykorzystywanie środków dla bezrobotnych

2010-02-19, Piątek

Rok 2009 był dobrym rokiem dla raciborskiego rynku pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu dysponował kwotą ponad 4,87 mln złotych. Z programów rynku pracy skorzystało łącznie 698 osób.

W roku 2009 PUP dysponował kwotą 4 837 900 zł w tym z:
- Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w ramach algorytmu - 1 831 500 zł;
- Europejskiego Fundusz Społecznego /program PUP/ - 1 552 000 zł;
- innych programów PUP z rezerwy Ministra i Marszałka Woj. Śląskiego -1 454 400 zł.

W ramach otrzymanych środków finansowych:
- udzielono 92 dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
- zrefundowano 31 stanowisk pracy pracodawcom, którzy utworzyli stanowiska dla osób bezrobotnych;
- skierowano 350 osób na staże do pracodawców;
- przeszkolono 208 osób zmieniając lub podwyższając kwalifikacje;
- dokonano zwrotu kosztów dojazdu do miejsca odbywania stażu lub
przygotowania zawodowego i powrotu na kwotę 27.855,65 zł;
- w pracach interwencyjnych i społecznie użytecznych uczestniczyło 59 osób.

- Z zapowiedzi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, iż w bieżącym roku możemy liczyć na kwotę 4 100 000 zł z algorytmu, tj. o ponad dwa miliony złotych więcej niż w 2009 r. - informuje Edmund Stefaniak dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.

Dzięki tym środkom raciborski PUP będzie mógł ubiegać się o 2 185 000 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego.

- Będziemy również chcieli pozyskać dodatkowe środki z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Marszałka Woj. Śląskiego w kwocie ok. 1 500 000 zł. Środki te umożliwiłyby znaczne zwiększenie dostępności programów rynku pracy dla bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy – dodaje dyrektor.

wszystkie