początek strony

Powiatowy Urząd Pracy

Realizacja wsparcia dla pracodawców

2020-05-08, Piątek

Powiatowy Urząd  Pracy w Raciborzu  w ramach Tarczy antykryzysowej wypłacił już 3.000.000,00 zł na niskooprocentowane pożyczki dla pracodawców i przedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Rozpatrzono pozytywnie 600 wniosków.

Ponadto realizowane są na bieżąco wnioski na pozostałe działania z pakietu antykryzysowego tj:
- Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców – rozpatrzono pozytywnie 6 wniosków o dofinansowanie na kwotę 300.000 ,00 zł
 - Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych – rozpatrzono pozytywnie 76 wniosków na kwotę 138.860,00 zł .

Łączna kwota wsparcia dla  firm na dzień 06.05.2020 r. wynosi  3.438.860,00 zł.
Jednocześnie informujemy, że środki finansowe przeznaczone na finansowanie zadań  w ramach Tarczy antykryzysowej nie są limitowane i nabór wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń jest prowadzony w sposób ciągły.

wszystkie