początek strony

Powiatowy Urząd Pracy

Realizacja wsparcia dla pracodawców

2020-05-15, Piątek

Powiatowy Urząd  Pracy w Raciborzu w ramach Tarczy antykryzysowej wypłacił już 6.405.000,00 zł na niskooprocentowane pożyczki dla pracodawców i przedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Rozpatrzono pozytywnie 1281 wniosków.

Ponadto realizowane są wnioski na pozostałe działania z pakietu antykryzysowego, tj.:
-
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców - rozpatrzono pozytywnie  136  wniosków o dofinansowanie na kwotę 1.486.532,20 zł;
-
Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych – rozpatrzono pozytywnie 230 wniosków na kwotę 431.860,00 zł.

Łączna kwota wsparcia dla  firm na dzień 15.05.2020 r. wynosi 8.323.392,20 zł.

Jednocześnie informujemy, że środki finansowe przeznaczone na realizację zadań  w ramach Tarczy antykryzysowej nie są limitowane i nabór wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń jest prowadzony w sposób ciągły.

wszystkie