początek strony

Powiatowy Urząd Pracy

Rekrutacja do projektu pn. "Kierunek przedsiębiorczość"

2013-09-17, Wtorek

W imieniu Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, informujemy osoby bezrobotne zainteresowane rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej, iż w dniach 09.09-26.09.2013 r. prowadzona jest rekrutacja do projektu pn. "Kierunek przedsiębiorczość", realizowanego w ramach Priorytetu VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W ramach działań projektowych planuje się przeprowadzenie rekrutacji uczestników projektu, zorganizowanie szkoleń, wsparcie doradcze z zakresu podejmowania działalności gospodarczej oraz przyznanie dla 21 osób bezrobotnych środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej projektu www.kierunek-przedsiebiorczosc.pl/

Do pobrania plakat promujący ww. projekt.

wszystkie