początek strony

Powiatowy Urząd Pracy

Zakończenie rekrutacji do projektu pn. "Kierunek przedsiębiorczość"

2013-09-30, Poniedziałek

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu informuje, iż został zakończony nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu pn. "Kierunek przedsiębiorczość", realizowanego w ramach Priorytetu VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wpłynęło 36 formularzy rekrutacyjnych.

wszystkie