początek strony

Starostwo Powiatowe

Barwy Jesieni - XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

2008-09-15, Poniedziałek

Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu oraz Starostwo Powiatowe w Raciborzu serdecznie zapraszają do udziału w XIV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Barwy Jesieni 2008. Główne cele konkursu to, m.in. rozwijanie wyobraźni plastycznej poprzez twórczą interpretację przyrody, uwrażliwienie dzieci i młodzieży na piękno przyrody jesienią, stworzenie możliwości wymiany doświadczeń artystycznych dzieciom i młodzieży.

Technika prac dowolna, format maksimum 100/70 cm. Prace oceniane będą w 4 kategoriach wiekowych: 5 - 9 lat, 10 - 14 lat, 15 - 18 lat, 19 - 25 lat. Termin nadsyłania prac: 7 listopada 2008 r. na adres Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu.

Lista laureatów konkursu udostępniona będzie od 13 listopada 20098 r. na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu.

Ogłoszenie wyników oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się w dniu 23 listopada 2008 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Raciborzu. Początek godzina 16:00.


Pliki do pobrania
Barwy Jesieni 2008 - folder 1,48 MB

wszystkie