początek strony

Starostwo Powiatowe

CKZiU nr 2 „Mechanik” otrzyma prawie 1,7 mln dofinansowania UE

2017-06-21, Środa
 
 
Indywidualna ścieżka rozwoju zawodowego, sprofilowane doradztwo zawodowe, dedykowane kursy certyfikowane, płatne praktyki i staże, wizyty studyjne w firmach i zajęcia warsztatowe na wyższej uczelni.

W ciągu 3 najbliższych lat 100 uczniów i 15 nauczycieli „Mechanika” skorzysta z oferty projektu Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik". Wniosek o dofinansowanie złożony przez Powiat Raciborski w konkursie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znalazł się na 2. miejscu listy ocenionych projektów i został skierowany do dofinansowania w pełnej wnioskowanej kwocie.

Wartość projektu: 1.784.890,86 zł
Dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa (95%): 1.695.646,32 zł.
Termin realizacji projektu: 01.09.2017 – 31.08.2020 r.

Konkurs: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020
Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku
pracy – kształcenie zawodowe uczniów
Poddziałanie: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Zachodni

Fot.: CKZiU nr 2 "Mechanik"

 

wszystkie