początek strony

Starostwo Powiatowe

Doradztwo zawodowe tematem spotkania w starostwie

2019-06-04, Wtorek

Dziś w starostwie odbyło się spotkanie poświęcone doradztwu zawodowemu z udziałem dyrektorów szkół ponadpostawowych (ogólnych i zawodowych), dla ktorych organem prowadzącym jest powiat raciborski, doradców zawodowych oraz przedstawicieli lokalnego biznesu i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.

- Efektywne doradztwo zawodowe, spójnie powiązane ze ścieżką edukacji, odpowiadające dynamicznie zmieniającym się realiom rynku, to jedna z podstaw rozwoju gospodarki, szczególnie lokalnej - powiedział wicestarosta Marek Kurpis.

O budowaniu platformy współpracy między szkołami, instytucjami otoczenia gospodarczego i biznesem w subregionie zachodnim mówił natomiast Ireneusz Burek z Raciborskiej Izby Gospodarczej.

 

wszystkie