początek strony

Starostwo Powiatowe

Drugiemu Człowiekowi - projekt Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu

2008-08-05, Wtorek

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu realizuje projekt pt. “Drugiemu Człowiekowi" współfinansowanym przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Beneficjentami programu mogą być osoby bezrobotne, poszukujące pracy lub nie pozostające w zatrudnieniu, będące w wieku aktywności zawodowej i korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów pomocy społecznej, w tym również osoby korzystające ze świadczeń finansowanych na podstawie przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z poniższych grup:

- osoby niepełnosprawne,
- osoby opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schronisk dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub ośrodki wychowawcze.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 032 415 20 28 lub osobisty w siedzibie jednostki: Racibórz, ul. Grzonki 1 – do 14.08.2008r.

wszystkie