początek strony

Starostwo Powiatowe

II audyt nadzoru w Starostwie Powiatowym w Raciborzu zakończony pomyślnie

2011-10-18, Wtorek

20 września br. jednostka TÜV Nord Polska Sp. z o.o. przeprowadziła w tut. Starostwie II audyt nadzoru, mający na celu stwierdzenie, czy stosowany system zarządzania jakością spełnia wymagania normy PN EN ISO 9001:2009. Jego celem było również utrzymanie ważności certyfikatu zgodności systemu z w/w normą.

Audyt został przeprowadzony w wybranych komórkach organizacyjnych na zasadzie próbki losowej działań związanych z zakresem certyfikacji. Jednostka certyfikująca utrzymała ważności certyfikatu do 30.09.2012r.

Certyfikat potwierdza stosowanie systemu zarządzania jakością w zakresie "Wykonywania zadań administracji publicznej o zasięgu lokalnym". Od 2000r. system zarządzania jakością jest stale doskonalony, a przeprowadzane coroczne audyty przez jednostkę TÜV Nord Polska potwierdzają jego skuteczność. Kolejny audyt recertyfikacyjny planowany jest na wrzesień 2012r.

wszystkie