początek strony

Starostwo Powiatowe

Ogłoszenie o przetargu - nieruchomość Zabełków

2013-11-21, Czwartek

Starosta Raciborski podaje do publicznej wiadomości, iż zamierza sprzedać, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 969, k.m. 4, obręb Zabełków, o pow. 0,0745 ha.

Przetarg odbędzie się dnia 8 stycznia 2014 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy pl. Okrzei 4 (mała sala narad). Pełna treść ogłoszenia o przetargu dostępna w pliku do pobrania.

Plik do pobrania:
Ogłoszenie o przetargu- nieruchomość Zabełków

wszystkie