początek strony

Starostwo Powiatowe

Ogłoszenie o przetargu - nieruchomość gruntowa Racibórz - Łąkowa

2013-11-19, Wtorek

Starosta Raciborski podaje do publicznej wiadomości, iż zamierza sprzedać, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość gruntową, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 3722/125, k.m. 2, obręb Racibórz, o pow. 2,1330 ha.

Przetarg odbędzie się dnia 19 grudnia 2013 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy pl. Okrzei 4 (mała sala narad). Pełna treść ogłoszenia o przetargu dostępna w pliku do pobrania.

Plik do pobrania:
Ogłoszenie o przetargu - Racibórz - Łąkowa

wszystkie