początek strony

Starostwo Powiatowe

"Powalczmy o uśmiech dziecka!" - pieniądze dla Powiatu Raciborskiego

2008-07-01, Wtorek

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało listę samorządów, które wygrały w konkursie na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2008 r. W gronie samorządów, które otrzymają największe środki znalazł się Powiat Raciborski z programem "Powalczmy o uśmiech dziecka!".

W ramach konkursu wpłynęły 534 wnioski konkursowe, z czego z przyczyn formalnych odrzucono 108. Jak informuje resort pracy i polityki społecznej, komisja oceniła 426 wnioski.
- Brano pod uwagę innowacyjność projektów, uwzględnienie potrzeb środowiska lokalnego, zgodność z programem budowania lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną i prawidłowość kalkulacji kosztów – wyjaśnia Ministerstwo.

Najwięcej, po 100 tys. zł trafi do 6 samorządów w tym do Powiatu Raciborskiego.

Projekt pn. "Powalczmy o uśmiech dziecka! – program wspierania dziecka i rodziny na terenie powiatu raciborskiego" realizować będzie Powiat Raciborski wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu oraz organizacją pozarządową wyłonioną w drodze konkursu.

Głównym celem realizacji zadania jest zwiększenie skuteczności różnych form pomocy dzieciom i rodzinom, ze szczególnym uwzględnieniem idei rodzicielstwa zastępczego poprzez zbudowanie modelowej sieci wsparcia w ramach partnerstwa publiczno-społecznego.

W ramach projektu zostały zaplanowane 3 główne działania:
I. Uruchomienie sieci wsparcia – powołanie Centrum Wspierania Dziecka i Rodziny
w Raciborzu oraz Punktów Konsultacyjnych w 2 gminach powiatu raciborskiego.
II. Wspólne działania w ramach funkcjonującej sieci wsparcia.(profesjonalna opieka rodzin; specjalistyczne poradnictwo m.in. z zakresu prawa, psychologii, pedagogiki, profilaktyki i terapii uzależnień; szkolenia, warsztaty edukacyjne).
III. Medialna akcja promocyjna – promocja idei rodzicielstwa zastępczego.

Projekt będzie realizowany w terminie od lipca do grudnia br.

wszystkie