początek strony

Starostwo Powiatowe

Spotkanie informacyjne nt. projektu grantowego Akcja Inkubacja

2016-12-01, Czwartek

W środę, 30.11.2016 r., w Starostwie Powiatowym w Raciborzu odbyło się spotkanie informacyjne nt. projektu grantowego Akcja Inkubacja, w ramach którego trwa nabór pomysłów na innowacje społeczne.

Spotkanie prowadziła pani Małgorzata Nowak z ECORYS Polska Sp. z o.o., który jest liderem projektu. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, czym są innowacje społeczne, jak i gdzie szukać pomysłów na innowacyjne rozwiązania i dlaczego warto wziąć udział w naborze konkursowym Akcja Inkubacja.

W ramach projektu pomysły na innowacyjne rozwiązania, narzędzia, metody mogą dotyczyć jednego z czterech obszarów:
- zdobywanie doświadczenia zawodowego w trakcie edukacji formalnej,
- kształcenie postaw przedsiębiorczych oraz wspieranie w zakładaniu działalności gospodarczej,
- wspieranie i zachęcanie kobiet, zwłaszcza z mniejszych miejscowości, do kształcenia zawodowego,
- wdrożenie rozwiązań umożliwiających współpracę sektora edukacji i nauki z przedsiębiorcami.

W spotkaniu wzięło udział 20 osób - m.in. przedstawiciele szkół i uczelni, w tym doradcy zawodowi i pedagodzy, instytucji rynku pracy oraz rozwoju przedsiębiorczości, administracji samorządowej, placówek wsparcia edukacji oraz rozwoju społecznego młodzieży, organizacji pozarządowych.

Projekt Akcja Inkubacja, który realizuje ECORYS Polska Sp. z o.o. w parterstwie z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funuduszu Społecznego.

Informacje o projekcie dostępne są na stronie: www.akcjainkubacja.pl

 

wszystkie