początek strony

Starostwo Powiatowe

Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

2017-03-17, Piątek
 
Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie klinicznym, wymaga całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, a Twoja rodzina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, jesteś potencjalnym adresatem Programu Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES.

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES utworzyło fundusz pomocy stypendialnej aby zebrane środki rozdysponować wśród najbardziej potrzebujących. Procedury programu zostały tak zaplanowane, by w jak najmniejszym stopniu obciążały wnioskodawców i stypendystów.

Przyjmowanie wniosków trwa do dnia 9.04.2017 roku.

Wszystkie informacje na stronie internetowej: www.dla-dzieci.spes.org.pl
wszystkie