początek strony

Starostwo Powiatowe

VII Raciborskie Targi Edukacyjne tuż tuż

2008-04-02, Środa

VII Raciborskie Targi Edukacyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, rodziców, nauczycieli, pedagogów szkolnych oraz pracowników instytucji oświatowych odbędą się w dniach od 1 do 3 kwietnia br. w Raciborzu. Tradycyjnie już miejscem targów będzie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Raciborzu przy ul. Jana 14.

Celem Raciborskich Targów Edukacyjnych jest stworzenie możliwości bezpośredniego zapoznania się młodzieży z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych powiatu raciborskiego oraz ofertą szkół policealnych i wyższych oraz przekazanie młodzieży pełnej i rzetelnej informacji o możliwościach dalszego kształcenia i zdobycia kwalifikacji zawodowych w roku szkolnym 2008/2009.

1 i 2 kwietnia br. w godz. od 09.00 do 14.00 prezentowane będą oferty edukacyjne wszystkich szkół ponadgimnazjalnych powiatu raciborskiego. Zaś 3 kwietnia br. ofertę edukacyjną przedstawią uczelnie wyższe, szkoły policealne i średnie szkoły uzupełniające). W tym samym dniu będzie istniała też możliwość spotkań młodzieży z doradcą zawodowym z Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu. VII Raciborskie Targi Edukacyjne odbędą się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu przy ul. Jana 14, w godzinach od 9.00 do 14.00. Szczegółowe informacje można uzyskać w Poradni - nr tel. 032 415 35 47.

Targi adresowane są do młodzieży i innych osób zainteresowanych kształceniem i dokształcaniem z terenu powiatu raciborskiego i powiatów sąsiednich. To okazja do bezpośredniego zapoznania się z szeroką ofertą edukacyjną szkół i innych placówek oświatowych z terenu Raciborszczyzny, w jednym miejscu i czasie, z możliwością rozmowy z przedstawicielami szkół i placówek edukacyjnych. Swoje oferty zaprezentują publiczne i niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne, szkoły policealne i średnie szkoły uzupełniające, a także uczelnie wyższe, placówki oświatowe i ośrodki szkoleniowe kształcące w systemie kursowym, działające na terenie powiatu raciborskiego.

Organizatorami targów są: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Raciborzu oraz Referat Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Raciborzu.

wszystkie