początek strony

Starostwo Powiatowe

Zmiany godzin pracy urzędu

2011-03-18, Piątek

Starostwo Powiatowe w Raciborzu informuje klientów, że od 1 kwietnia br. zmianie ulegają dotychczasowe godziny pracy urzędu. Zmiana czasu pracy dotyczy dwóch dni w tygodniu, tj. wtorku i piątku.

Godziny pracy Starostwa od 1 kwietnia br.

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30 – 17:00
Środa – 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 – 15:30
Piątek 7:30 – 14:00


Wprowadzenie zmian jest wynikiem analizy ankiet badania poziomu zadowolenia klientów z usług świadczonych w tut. Starostwie, w tym sugestii i opinii, oraz wewnętrznego monitoringu liczby klientów korzystających z usług urzędu w poszczególnych wydziałach i referatach.

wszystkie