Zmiany w Wydziale Komunikacji i Transportu

2021-02-03, Środa

1. Przywrócono 30 dniowy termin zawiadomienia o nabyciu i zbyciu pojazdu.
Przestały obowiązywać przepisy, które wydłużały do 180 dni termin zgłoszenia nabycia i zbycia pojazdu. Obecnie obowiązuje 30 dniowy termin na złożenie stosownego zawiadomienia. W celu złożenia zawiadomienia nie trzeba umawiać wizyty w urzędzie. Wystarczy powiadomić o tym fakcie korespondencyj­nie lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą, załączając do zawiadomienia kopię doku­mentu potwierdzającego przeniesienie prawa własności (umowy, faktury).Formularz zgłoszenia zbycia pojazdu: https://bip.powiatraciborski.pl/download/363.docx

Zachęcamy do składania zawiadomień on-line:
Adres: https://esp.pwpw.pl         (wymagany profil zaufany lub podpis elektroniczny)

Zgodnie z przepisami wprowadzonymi w związku z pandemią w przypadku nie dotrzyma­nia terminu istnieje możliwość jego przywrócenia. Należy w tym celu złożyć prośbę o przywrócenie terminu na zawiadomienie o nabyciu/zbyciu pojazdu podając przyczynę zwłoki. Do prośby o przywrócenie terminu prosimy dołączyć zawiadomienie o naby­ciu/zbyciu pojazdu (jeśli nie zostało do tej pory złożone).

2. Odrębne stanowisko do obsługi firm transportowych.
Starostwo wydzieliło osobne stanowisko do obsługi firm transportowych, wykonujących transport na potrzeby własne, firm leasingowych oraz obsługi rejestracji profesjonalnej. Prosimy by przedstawiciele tych firm umawiali termin złożenia wniosku telefonicznie pod nr 32 45 97 313, codziennie w godzinach od 7:30 do 9:00.

3. Zwiększono ilość przyjmowanych klientów.
Zachowując obostrzenia wynikające z pandemii Starostwo zwiększyło ilość przyjmowa­nych jednocześnie klientów w sprawach związanych z rejestracją pojazdów. W dalszym ciągu należy wcześniej umówić termin wizyty za pośrednictwem internetowego systemu rezerwacji terminów lub telefonicznie. Termin można zarezerwować maksymalnie z 21‑dniowym wyprzedzeniem.

System rezerwacji terminów: https://rezerwacje.powiatraciborski.pl/reservations/pol/login
Rezerwacja telefoniczna: 32 45 97 311, 32 45 97 398. W dalszym ciągu istnieje możliwość złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów w skrzynce podawczej.
Termin rejestracji pojazdu w takim przypadku wynosi klika dni roboczych. Taki tryb załatwiania sprawy polecamy zwłaszcza w przypadku rejestracji pojazdów nowych.

4. Zniesiono obowiązek wymiany dowodu rejestracyjnego.
Nie trzeba już wymieniać dowodu rejestracyjnego w przypadku gdy nie ma w nim miejsca na potwierdzenie badań technicznych. Dowód rejestracyjny zachowuje ważność należy jednak pamiętać o zachowaniu aktualnego zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu, wydanego przez stację kontroli pojazdów. W dalszym ciągu istnieje obowiązek wymiany dowodu rejestracyjnego w przypadku zmiany danych dotyczących właściciela (np. zmiana adresu lub nazwiska) oraz w przypadku zmian konstrukcyjnych w pojeździe.Pozostał obowiązek zgłoszenia zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym w przypadku montażu instalacji gazowej, haka holowniczego.
Termin na zgłoszenie tych zmian to 30 dni.

wszystkie
początek strony