Powiatowy Zarząd Dróg

Ukończono przebudowę chodnika w Wojnowicach 2021-10-04, Poniedziałek

Ukończono przebudowę chodnika w Wojnowicach

Zakończyła się przebudowa odcinka chodnika przy ul. Józefa Rostka w Wojnowicach.

Trwają prace związane z wykaszaniem poboczy dróg powiatowych 2021-05-05, Środa

Trwają prace związane z wykaszaniem poboczy dróg powiatowych

Informujemy, iż obecnie na sieci dróg Powiatu Raciborskiego trwają intensywne prace związane z wykaszaniem poboczy. To kolejne działanie po ścinkach poboczy czy nasadzeniach drzew jakie Powiat realizuje swoimi siłami.

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE 2012-02-22, Środa

Skrót wiadomości

Remont ul. Brzeskiej w Raciborzu - wytyczono objazd 2010-01-05, Wtorek

Powiatowy Zarząd Dróg informuje, że na czas I etapu remontu ul. Brzeskiej w Raciborzu na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Wiatrakowej obowiązywać będzie objazd następującą trasą: - ul. Rybnicka (DW 935) do m. Pogrzebień, - ul. Pamiątki w Pogrzebieniu, - ul. Brzezka w Pogrzebieniu, - wjazd do Raciborza ul. Pogrzebieńską, - wjazd na ul. Brzeską od ul. Pogrzebieńskiej. Dla mieszkańców zamkniętego odcinka ul.

Godziny pracy PZD 2009-04-21, Wtorek

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu informuje, że do 31 sierpnia br. pracownicy jednostki pracować będą w godz. od 6.30 do 14.30. Praca w tych godzinach pozwoli ograniczyć prowadzenie robót drogowych podczas największego nasilenia ruchu drogowego oraz w wysokich temperaturach występujących w godzinach popołudniowych w okresie letnim.

Trudne warunki drogowe 2009-02-16, Poniedziałek

Z uwagi na utrudnione warunki na drogach oraz liczne zapytania mieszkańców powiatu raciborskiego, informujemy, że nie wszystkie drogi/ulice podlegają Powiatowemu Zarządowi Dróg w Raciborzu, i tym samym nie są przez niego utrzymywane. Drogami powiatowymi są drogi, które łączą stolice gmin w powicie oraz drogi główne, które nie są drogami krajowymi lub wojewódzkimi.

Remont ronda na Placu Mostowym oraz ul. Reymonta 2008-08-07, Czwartek

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu informuje, że 11 sierpnia (poniedziałek) rozpoczną się roboty remontowe nawierzchni odcinka drogi wojewódzkiej nr 935 w Raciborzu obejmującego: rondo na Placu Mostowym, ul. Reymonta – od ronda do wyremontowanego odcinka. Prace będą polegały na wymianie konstrukcji nawierzchni jezdni i chodników (nawierzchnia wraz z podbudową) oraz regulacji odwodnienia. Na okres realizacji zadania będzie

Zamknięcie ul. Długiej w Chałupkach dla ruchu kołowego - remont przejazdu kolejowego 2008-07-04, Piątek

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Gliwicach informuje, iż w związku z naprawą przejazdu kolejowego kategorii "A" w miejscowości Chałupki w ciągu ul. Długiej (droga powiatowa nr S3532) w dniach od 1 lipca do 31 sierpnia br. nastąpi w jego obrębie całkowite zamknięcie dla ruchu kołowego ul. Długiej. Objazd zamkniętego odcinka ulicy będzie poprowadzony oznakowaną trasą zgodnie z zatwierdzonym projektem

Remont pod ul. Brzeską – objazd 2008-05-28, Środa

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu informuje, że w dniu 29.05.2008 r. (czwartek) rozpoczną się roboty remontowe pod ul. Brzeską w Raciborzu (droga powiatowa nr 3512S), polegające m.in. na wymianie elementów przelotowych przepustu. Technologia robót wymaga prowadzenia prac przy całkowitym zamknięciu jezdni dla ruchu drogowego. W związku z powyższym zostanie wprowadzony oznakowany objazd drogami wojewódzkimi i powiatowymi. Planowany

początek strony