Remont pod ul. Brzeską – objazd

2008-05-28, Środa

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu informuje, że w dniu 29.05.2008 r. (czwartek) rozpoczną się roboty remontowe pod ul. Brzeską w Raciborzu (droga powiatowa nr 3512S), polegające m.in. na wymianie elementów przelotowych przepustu. Technologia robót wymaga prowadzenia prac przy całkowitym zamknięciu jezdni dla ruchu drogowego. W związku z powyższym zostanie wprowadzony oznakowany objazd drogami wojewódzkimi i powiatowymi.
Planowany czas trwania robót: 2 tygodnie.

wszystkie
początek strony