Remont ronda na Placu Mostowym oraz ul. Reymonta

2008-08-07, Czwartek

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu informuje, że 11 sierpnia (poniedziałek) rozpoczną się roboty remontowe nawierzchni odcinka drogi wojewódzkiej nr 935 w Raciborzu obejmującego: rondo na Placu Mostowym, ul. Reymonta – od ronda do wyremontowanego odcinka. Prace będą polegały na wymianie konstrukcji nawierzchni jezdni i chodników (nawierzchnia wraz z podbudową) oraz regulacji odwodnienia.
Na okres realizacji zadania będzie wprowadzana czasowa zmiana organizacji ruchu drogowego, uzależniona od postępu robót.
Planowany termin zakończenia zadania 30 listopada.

wszystkie
początek strony