Trwają prace związane z wykaszaniem poboczy dróg powiatowych

2021-05-05, Środa

Informujemy, iż obecnie na sieci dróg Powiatu Raciborskiego trwają intensywne prace związane z wykaszaniem poboczy. To kolejne działanie po ścinkach poboczy czy nasadzeniach drzew jakie Powiat realizuje swoimi siłami.

W związku z zwiększonym zakresem prac realizowanych przez powiatowe służby zachodzi potrzeba systematycznego doposażania jednostki oraz modernizacji sprzętu. W tym celu Powiat zakupił 3 głowice stanowiące osprzęt  pojazdów (ciągników) będących na wyposażeniu jednostki PZD w Raciborzu.

Dzięki nowemu wyposażeniu Powiatowy Zarząd Dróg  już rozpoczął wykaszanie traw na poboczach i zieleńcach w pasach drogowych dróg powiatowych.  

Jak zapewnia Starosta Raciborski - Dokładamy wszelkich starań aby wszystkie pobocza utrzymane zostały w należytym porządku. Jednocześnie apeluje do użytkowników dróg o zachowanie szczególnej ostrożności na odcinkach drogowych na których trwają prace utrzymaniowe.

wszystkie
początek strony