Zamknięcie ul. Długiej w Chałupkach dla ruchu kołowego - remont przejazdu kolejowego

2008-07-04, Piątek

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Gliwicach informuje, iż w związku z naprawą przejazdu kolejowego kategorii "A" w miejscowości Chałupki w ciągu ul. Długiej (droga powiatowa nr S3532) w dniach od 1 lipca do 31 sierpnia br. nastąpi w jego obrębie całkowite zamknięcie dla ruchu kołowego ul. Długiej.

Objazd zamkniętego odcinka ulicy będzie poprowadzony oznakowaną trasą zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej zmiany organizacji ruchu.

Przebieg trasy objazdu:
ul. Raciborską w m. Chałupki, ul. Powstańców Śl. w m. Zabełków, ul. Nową w m. Zabełków i m. Rudyszwałd, ul. Wiejską, Główną, Rakowiec w m. Rudyszwałd.

wszystkie
początek strony