początek strony

Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Strona główna / Powiat Raciborski / Aktualności powiatu raciborskiego / Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

POWIADOMIENIE o ryzyku wystąpienia przekroczenia wartości progowej pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

2017-12-01, Piątek

W sobotę, 2 grudnia 2017 r. na obszarze aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej oraz części środkowej strefy śląskiej (powiaty pszczyński, rybnicki, mikołowski, raciborski i wodzisławski) prognozowana jakość powietrza będzie bardzo zła, zwłaszcza w godzinach wieczornych i nocnych. Istnieje ryzyko przekroczenia wartości progowej 200 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności    
- osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
- osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (astma, przewlekła choroba płuc),
- osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia    
Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia: uczucie bólu w klatce piersiowej, palpitacje serca, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, flegma, dyskomfort w klatce piersiowej, świszczący, spłycony oddech. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu występuje zwiększone ryzyko infekcji oddechowej. W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem.
Zalecane środki ostrożności    W przypadku poziomu 200 – 300 µg/m3 oraz powyżej 300 µg/m3 stężenia dobowego PM10: wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane. Osoby wrażliwe powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu, pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum.

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ
Zakres działań krótkoterminowych    Zgodnie z Programem Ochrony Powietrza, w szczególności:
- wzmożone kontrole indywidualnych kotłów i pieców, w tym nakładanie kar za naruszanie przepisów zakazujących spalania odpadów,
- niepalenie ognisk i pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi,
- rezygnacja z palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania.

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
pow_ryzyko_przekr_poz_info_PM10 1.12.17-1.docx pow_ryzyko_przekr_poz_info_PM10 1.12.17-1.docx 17-12-01 13:04 23.89KB pow_ryzyko_przekr_poz_info_PM10 1.12.17-1.docx pobierz

wszystkie