początek strony

Oidon

  • 1
  • 2
  • 3

Nowa strona internetowa OIDON-u – www.oidon-raciborz.pl 2008-12-04, Czwartek

W dniu dzisiejszym ruszyła nowa strona internetowa raciborskiego Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych działającego przy ul. Klasztornej 6 – www.oidon-raciborz.pl. Strona została sfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Internauci mogą m.in. odsłuchać informacje dzięki syntezatorowi mowy, wybrać wersję strony dla osób niedowidzących, kontaktować się z pracownikami

zobacz więcej

PFRON ogłasza konkurs... 2008-10-21, Wtorek

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2008, Nr 14, poz. 92) zaprasza fundacje oraz organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, o których mowa

zobacz więcej

OIDON - nieczynny 2008-10-14, Wtorek

  W dniu 20.10.2008 r. (poniedziałek) Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu (budynek Starostwa Powiatowego w Raciborzu, ul. Klasztorna 6) będzie nieczynny. Informacje można uzyskać w pokoju nr 7 tut. Starostwa. Informacje o OIDON

zobacz więcej

"Nie tylko dla sprawnych" 2008-10-14, Wtorek

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS Cis Rybniku, w ramach środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizuje projekt "Nie tylko dla sprawnych". Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Pierwsze szkolenia rozpoczną się 22 października 2008 r. Do udziału w szkoleniach zaproszone są osoby niepełnosprawne z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

zobacz więcej

Program Student II 2008-09-16, Wtorek

Celem programu Student II jest ułatwienie osobom niepełnosprawnym zdobywania wyższego wykształcenia, a przez to stworzenie im lepszych szans na otwartym rynku pracy. Program skierowany jest do osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne). O pomoc mogą ubiegać się: - studenci studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia oraz studenci jednolitych

zobacz więcej

Bezpłatne poradnictwo dla osób niepełnosprawnych 2008-09-10, Środa

W ramach ogólnopolskiej sieci wsparcia poradnictwa zawodowego, psychologicznego i społeczno – prawnego dla osób niepełnosprawnych Zakład Doskonalenia Zawodowego w Raciborzu oferuje bezpłatne usługi psychologa oraz doradcy zawodowego. Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych. W ramach programu osoby mogą liczyć na pomoc psychologiczną, indywidualną i grupową. Celem działań jest pomoc  w poznaniu i

zobacz więcej

V Zjazd Rodzin z Rzadkimi Zespołami Chromosomowymi 2008-09-04, Czwartek

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi "GEN" zaprasza do wzięcia udziału w V Zjeździe Rodzin z Rzadkimi Zespołami Chromosomowymi. Zjazd ten odbędzie się w dniach 7-8 listopada 2008 r. w Poznaniu. Do udziału w nim zaproszeni są rodzice dzieci niepełnosprawnych, specjaliści zajmujący się diagnostyką, leczeniem i rehabilitacją dzieci z uwarunkowanymi zaburzeniami rozwoju, studenci uczelni medycznych,

zobacz więcej

Program dla osób niepełnosprawnych - Uczeń na wsi 2008-09-03, Środa

Celem programu "Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie" jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów, będących osobami niepełnosprawnymi z terenów wiejskich. Ponadto program ma służyć poprawie warunków kształcenia niepełnosprawnych uczniów, umożliwieniu uczestnictwa w zajęciach, mających na celu podniesienie

zobacz więcej

O niepłnosprawności - spotkanie informacyjne w Kuźni Raciborskiej 2008-08-14, Czwartek

21 sierpnia (czwartek) w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej odbędzie się ostatnie z cyklu spotkań dla osób niepełnosprawnych organizowane Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych, działający w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. Początek godz. 11.00. Raciborski OIDON postanowił wyjść z inicjatywą przełamywania barier informacyjnych. W tym celu w czerwcu jego pracownicy wspólnie z przedstawicielami

zobacz więcej

Bezpłatne warsztaty sportowo-rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych w Giżycku 2008-07-28, Poniedziałek

Mazurska Szkoła Żeglarstwa organizuje warsztaty sportowo-rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych. Celem warsztatów jest nauka żeglowania osób niepełnosprawnych. Warsztaty dla uczestników są całkowicie bezpłatne (zakwaterowanie, wyżywienie, sprzęt, instruktorzy, pomoce naukowe). Organizatorem Warsztatów jest Mazurska Szkoła Żeglarstwa we współpracy z Polskim Związkiem Żeglarzy Niepełnosprawnych. Miejsce:

zobacz więcej

  • 1
  • 2
  • 3