Umowa na powiatowy transport publiczny już podpisana

2018-11-30, Piątek
 

Do oficjalnego podpisania umowy pomiędzy powiatem raciborskim a Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o. doszło w środę 28 listopada br. Zacznie ona obowiązywać od 1 lutego 2019 r. Powiat reprezentowali starosta Grzegorz Swoboda i wicestarosta Marek Kurpis, a PKS – prezes zarządu Damian Knura.

Na mocy dokumentu powiat staje się organizatorem publicznego transportu zbiorowego na 14 liniach komunikacyjnych i powierza PKS-owi (operator) świadczenie usług przewozowych w granicach administracyjnych powiatu.

- Przedsiębiorstwo dysponuje łącznie 62 autobusami, z których ponad 40 obsługuje codziennie trasy w obszarze powiatu raciborskiego. W ramach pozyskanego przez powiat raciborski unijnego dofinansowania na blisko 6 milionów złotych do PKS ma trafić w przyszłym roku 10 niskoemisyjnych nowoczesnych autobusów - informuje starosta Grzegorz Swoboda.
 
- Umowa dotycząca świadczenia usług w publicznym transporcie zbiorowym zapewni raciborskiemu PKS-owi stabilność działania na tym trudnym rynku na najbliższe lata. Pasażerowie z pewnością niebawem dostrzegą pozytywne zmiany w funkcjonowaniu powiatowej komunikacji – dodaje prezes zarządu Damian Knura.

Przypomnijmy, w 2010 roku w wyniku nieodpłatnego przeniesienia 100% udziałów powiat raciborski przejął od Skarbu Państwa PKS w Raciborzu. Od czerwca 2013 r. część udziałów objął także powiat wodzisławski.

Projekt realizuje projekt pn. „Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim” współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Subregionu Zachodniego.
Więcej infromacji o projekcie: https://www.powiatraciborski.pl

wszystkie
początek strony