początek strony

Powiat

25.-26.09.2003: Szkolnictwo specjalne, teraźniejszość i przyszłość - ogólnopolska konferencja dot. finansowania szkolnictwa specjalnego... 2003-09-11, Czwartek

„Szkolnictwo specjalne – teraźniejszość i przyszłość” – to tytuł ogólnopolskiej konferencji, jaka odbędzie się w dniach 25.-26.09.br. w Raciborzu, pod honorowym patronatem Starosty Raciborskiego Henryka Siedlaczka i Starosty Lublinieckiego Jana Demarczyka. Jej celem jest wypracowanie wspólnych wniosków uczestników konferencji, które być może wpłyną na zmianę decyzji rządu RP w sprawie wysokości

zobacz więcej

Awanse zawodowe nauczycieli... 2003-09-10, Środa

57 nauczycieli szkół, dla których Powiat Raciborski jest organem prowadzącym, odbierze 11.09.br. akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego i mianowanego. Uroczystość odbędzie się w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu. Na stopień nauczyciela dyplomowanego awansuje 36, zaś na stopień nauczyciela mianowanego 21 nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym

zobacz więcej

Kolejny remont drogi dofinansowany z SAPARD...? 2003-09-09, Wtorek

Kolejny wniosek o współfinansowanie inwestycji drogowej w powiecie raciborskim ze środków programu SAPARD złożony został 09.09.br. w śląskim oddziale Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie. Być może jeszcze w tym roku rozpocznie się I etap remontu drogi powiatowej nr 14-601 Maków–Gamów. Droga powiatowa nr 14-601 Maków–Gamów wymaga remontu. Odcinek drogi długości blisko 6 km ma zostać

zobacz więcej

Młodzież z Raciborza na XIX Międzynarodowych Zawodach Pływackich w Werdohl... - to kolejny efekt współpracy partnerskiej powiatów Raciborskiego i Markischer 2003-09-09, Wtorek

40-osobowa grupa młodzieży z MKS – SMS „Victoria” Racibórz wzięła udział w XIX Międzynarodowych Zawodach Pływackich, które odbyły się w dniach 13.-14.09.br. w Werdohl (Powiat Märkischer). Udział pływaków z Raciborza w imprezie to kolejny efekt współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Raciborskim a Powiatem Märskicher. Wyjazd młodzieży do Niemiec dofinansowany został z fundacji Jugendforum Młodych w

zobacz więcej

Zapowiedzi wydarzeń (08.-14.09.2003) 2003-09-08, Poniedziałek

Poniedziałek, 08.09.2003 r. Godz. 10.00 Posiedzenie Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku Miejsce: Rybnik Członkowie Zarządu Związku omówią m.in. przygotowania do konferencji, organizowanej przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, poświęconej możliwościom pozyskiwania środków z funduszu strukturalnych UE przez

zobacz więcej

Na lekcji u Starosty Raciborskiego... 2003-09-08, Poniedziałek

„Samorządność w Polsce” – to temat lekcji obywatelskiej, jaka odbyła się 08.09.br. w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. Wzięli w niej udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 18 w Raciborzu. O funkcjonowaniu polskiego samorządu opowiadali Starosta Raciborski Henryk Siedlaczek i Sekretarz Powiatu Mirosław Lenk. Uczniowie klas Va i Vb SP nr 18 chcieli zapoznać się z funkcjonowaniem polskiego samorządu, ze

zobacz więcej

Po 35 latach pracy na emeryturę przeszła wieloletnia nauczycielka i dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu... 2003-09-04, Czwartek

Pani Grażyna Płonka, nauczycielka, w ostatnich latach dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, po 35 latach pracy zawodowej z dniem 31 sierpnia br. przeszła na emeryturę. Za swoją ostatnią działalność, Grażyna Płonka otrzymała nagrodę Starosty Raciborskiego. Nauczycielkę uroczyście pożegnano podczas Powiatowej Inauguracji Roku Szkolnego 2003/2004. Pani Grażyna Płonka rozpoczęła swoją pracę zawodową jako

zobacz więcej

Lobby samorządowe, by jak najszybciej zakończyć budowę szpitala w Raciborzu i zapewnić świadczenie usług medycznych dla mieszkańców... 2003-09-03, Środa

Zarząd Powiatu Raciborskiego, Prezydent Miasta Racibórz, burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu raciborskiego, a także burmistrzowie okolicznych gmin z terenu województwa opolskiego podpisali 03.09.br. porozumienie w sprawie współdziałania tych lokalnych samorządów w zakresie spierania działań podejmowanych przez Zarząd Powiatu Raciborskiego, a mających doprowadzić do zakończenia budowy Szpitala Rejonowego w Raciborzu i

zobacz więcej

Zakończono modernizację drogi Modzurów - Dolędzin współfinansowaną ze środków UE w ramach programu SAPARD... 2003-09-02, Wtorek

Zakończono już prace związane z modernizacją odcinka drogi powiatowej Modzurów–Dolędzin. To pierwsze zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach tzw. Akcesyjnego Programu na Rzecz Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich SAPARD w powiecie raciborskim. Wartość robót wyniosła blisko 624 tys. zł., z czego 50% tej wartości to dofinansowanie z SAPARD. Aby uzyskać taką pomoc należało spełnić wiele

zobacz więcej

Pierwszy dzwonek w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Raciborskiego... 2003-09-01, Poniedziałek

Dla ponad 6.500 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie raciborskim 1 września br. zabrzmi pierwszy dzwonek. Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego 2003/2004, z udziałem przedstawicieli władz powiatu na czele ze Starostą Raciborskim Henrykiem Siedlaczkiem, odbędzie się 01.09.br. w Zespole Szkół Zawodowych w Raciborzu. W tym roku w powiecie raciborskim mury szkolne opuściło9 1.520 gimnazjalistów. Od 1 września br. do klas

zobacz więcej