początek strony

Starostwo Powiatowe

Badanie poziomu zadowolenia klientów Starostwa potrwa do końca miesiąca

2012-06-15, Piątek

Jeszcze przez dwa tygodnie studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu będą przeprowadzać badanie poziomu zadowolenia klienta z usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. Wyniki ankiet pomogą udoskonalić wdrożony w urzędzie system obsługi klientów. Licząc na pozyskanie jak największej liczby informacji oraz ułatwienie klientom udzielania odpowiedzi na pytania ankietowe badanie przeprowadzą i dane odnotują studenci raciborskiej uczelni.

Studenci PWSZ będą prosić klientów Starostwa Powiatowego w Raciborzu o poświęcenie kilku minut i udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. czynników wpływających na zadowolenie z usług urzędników czy trudności napotykanych podczas załatwiania spraw. Chętnie będą też przyjmowane wszelkie sugestie dotyczące usprawnienia pracy starostwa.

Ponadto informujemy, że klienci tut. starostwa mogą wyrazić swoją opinię nt. jakości usług świadczonych przez nasz urząd za pomocą internetowej ankiety. Ankieta jest dostępna na stronie www.powiatraciborski.pl (ikona Badanie satysfakcji klienta w prawym dolnym rogu strony).

Narzędzie ankietowe jest jednym z elementów projektu pn. "Sprawny samorząd. Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego", który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zachęcamy do udziału w badaniu ankietowym. Państwa opinie i uwagi są bardzo cenne, pozwolą usprawnić i udoskonalić poziom obsługi klientów w naszym urzędzie.

wszystkie