początek strony

Starostwo Powiatowe

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Raciborzu znów działa

2008-04-07, Poniedziałek

1 kwietnia br. wznowił działalność Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Raciborzu. Ośrodek, funkcjonowanie którego dofinansowywane jest przez Powiat Raciborski, prowadzi Stowarzyszenie PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego. Zadanie realizowane jest w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Karola Miarki 7/1 w Raciborzu do końca bieżącego roku.

Z pomocy skorzystać można od poniedziałku do piątku w godz. 17.00-20.00 (tel. 032/414 96 90).Telefonicznie skontaktować można się z psychologiem przez całą dobę pod nr 603 300 904, bezpośrednio – w godzinach przyjęć.

Psychologiczna interwencja kryzysowa skierowana jest do osób dotkniętych kryzysem o różnym podłożu i nasileniu, a mianowicie:
- kryzysem rodzinnym (związanym z etapem życia człowieka i rodziny),
- kryzysem psychiatrycznym (próby i tendencje samobójcze, alkoholizm i inne, uzależnienia, problemy osobowościowe, kryzysy spowodowane chorobą psychiczną, intoksykacje, depresje),
- kryzysem psychospołecznym związanym z urazowymi wydarzeniami życiowymi (bezrobocie, bezdomność, problemy finansowe, mieszkaniowe, samotność, mobbing i przemoc),
- ostrym kryzysem sytuacyjnym (żałoba, utrata).

Celem podejmowanej interwencji kryzysowej jest udzielanie pomocy w przechodzeniu i pozytywnym rozwiązywaniu kryzysu w sytuacji stresu pourazowego (PTSD) lub przeciążenia psychicznego krytycznymi zdarzeniami, a w szczególności:
- szybka ocena kryzysu (diagnoza), identyfikacja i konfrontacja problemu kryzysowego i jego rozwiązanie,
- odreagowanie negatywnych emocji – debriefing i fizyczne zabezpieczenie osoby w sytuacji traumy,
- złagodzenie objawów reakcji kryzysowej oraz redukcja symptomów kryzysu i przywrócenie równowagi psychicznej oraz sprawności funkcjonowania,
- zapobieganie dezorganizacji życia i przejścia ostrego kryzysu w stan chroniczny,
- wzmacnianie konstruktywnych sposobów radzenia sobie i przywrócenie umiejętności radzenia sobie,
- ocalenie życia w przypadku prób i tendencji samobójczych,
- przeciwdziałanie samobójstwom i zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego,
- pomoc psychologiczna dla służb nagłego reagowania (straż pożarna, policja).

wszystkie