Nowe pracownie oraz dodatkowe kwalifikacje dla uczniów i nauczycieli w CKZiU nr 1

2019-02-19, Wtorek

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu od września 2018 roku realizuje projekt „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu”. Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, przeprowadzona została rekrutacja, poprzedzona kampanią informacyjną o założeniach projektu.

W projekcie uczestniczy 30 uczniów i 9 nauczycieli następujących zawodów: technik analityk, technik architektury krajobrazu, technik budownictwa, technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.

Od października do grudnia ubiegłego roku odbywały się zajęcia z doradztwa zawodowego, w ramach których uczniowie zostali objęci 7–godzinną indywidualną ścieżką wsparcia. Spotkania były realizowane w salach Centrum i prowadzone były przez doradców zawodowych. Z początkiem tegorocznych ferii zimowych 15. uczniów rozpoczęło staże zawodowe u pracodawców, które zaplanowane są na 2 tygodnie ferii zimowych oraz 2 tygodnie wakacji. Po zakończeniu 150 godzinnego stażu, każdy uczestnik otrzyma stypendium w kwocie 1600 zł.

A już od marca uczniowie oraz nauczyciele wezmą udział w dodatkowych kursach, podnoszących ich kwalifikacje zawodowe:
- „Metody badań drobnoustrojów, w tym chorobotwórczych dla człowieka",
- „Metody badań produktów spożywczych na obecność bakterii chorobotwórczych, drożdży, pleśni, metali ciężkich metodami klasycznymi i instrumentalnymi”,
- „Florysta”,
- „Projektowanie i zakładanie ogrodów”,
- „Operator koparkoładowarki klasy III”,
- „Operator wózka widłowego (kategoria uprawnień II WJO) wraz z bezpieczną wymianą butli gazowej”,
- „Manager usług hotelarskich",
- „Sprzedaż usług hotelowych, czyli jak zainteresować klienta ofertą?”,
- „Barman – kurs dla początkujących”,
- „Barista – kurs dla początkujących”.

W celu zaznajomienia uczniów ze specyfiką pracy w danym zawodzie oraz nawiązania kontaktu uczeń – pracodawca planowane są wizyty studyjne i warsztaty w firmach.

Dodatkowo, w ramach dofinansowania, pracownie: gastronomiczne z obsługą klienta, budowlana, architektury krajobrazu, chemiczne i hotelarska, doposażane są w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz meble. Pracownie zostały wyremontowane i wyposażone w sprzęt w latach 2017-2018 w ramach projektu "Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim" współfinansowanego przez Unię Europejską z EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

Projekt potrwa do sierpnia 2019 r. i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

Zestawienie znaków z logo RPO województwa Śląskiego

wszystkie
początek strony