początek strony

Powiat

Nowoczesna nauka w nowoczesnych pracowniach w „Mechaniku”

2019-03-01, Piątek

Od września 2017 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” realizowany jest projekt pod nazwą: „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 2 „Mechanik”.

W programie edukacyjnym realizowanym w ramach projektu uczestniczy 100 uczniów różnych klas i zawodów technikum oraz branżowej szkoły I stopnia. Uczniowie biorą udział w specjalistycznych kursach certyfikowanych, uczestniczą w zajęciach warsztatowych na uczelniach, wizytach studyjnych w firmach. Ponadto 70 uczniów skierowanych zostanie na dodatkowe praktyki lub staże zawodowe do firm. Realizacja założeń programowych projektu ma pomóc w ułatwieniu uczniom w przechodzeniu z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia.

Dodatkowo, w projekcie uczestniczy 15 nauczycieli przedmiotów zawodowych pokrywających się z kierunkami kształcenia uczniów biorących udział w projekcie, którzy również zdobywają dodatkowe kwalifikacje i kompetencje.

Od początku projektu zrealizowane zostały następujące działania:
* 100 uczniów przeszło indywidualną ścieżkę doradztwa zawodowego,
* przeprowadzono certyfikowane kursy zawodowe w tym:
 - kurs CISCO Network Academy „IT Essentials” (10 uczniów),
 - kurs CISCO – CCNA „Routing and Switsching” (10 uczniów, 1 nauczyciel),
 - kurs eksploatacji instalacji elektroenergetycznych o napięciu do 1kV (15 uczniów),
 - kurs rysunku technicznego maszynowego oraz CAD (10 uczniów, 2 nauczycieli),
 - kurs programowania i obsługi obrabiarek CNC (8 uczniów, 1 nauczyciel),
 - kurs projektowania schematów połączeń i symulacji w zakresie pneumatyki, hydrauliki z możliwością tworzenia dowolnego układu sterowania (7 uczniów, 1 nauczyciel),
* odbyły się dwie wizyty studyjne (16 uczniów) oraz dwie sesje warsztatów pozaszkolnych w firmach (16 uczniów),
* zorganizowane zostały dwie sesje laboratoryjne na Wydziale Mechanicznym oraz Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki na Politechnice Opolskiej (20 uczniów),
* 23 uczniów odbyło 150 godzinne staże zawodowe w firmach.

Dodatkowo, w ramach projektu, zakupione zostało wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne do pracowni nauki zawodów:
- maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych,
- pomiarów elektrycznych,
- mechatroniczna,
- odnawialnych źródeł energii,
- obróbki skrawaniem,
- informatyczna 1
- informatyczna 2
- automatyki, urządzeń dozorowych i alarmowych.

Dwie pozostałe pracownie: techniczna, mechaniki i podstaw konstrukcji maszyn oraz pracownia rysunku technicznego CAD/CAM zostaną doposażone wkrótce.

Pracownie te zostały wyremontowane i wyposażone w sprzęt w latach 2017-2018 w ramach projektu "Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim" współfinansowanego przez Unię Europejską z EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

Projekt potrwa do sierpnia 2020 r. i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

 

 

Nowoczesna nauka w nowoczesnych pracowniach w "Mechaniku"

wszystkie