początek strony

Powiat

Zarząd Powiatu Raciborskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na organizację gimnastyki korekcyjnej dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu raciborskiego 2020-07-20, Poniedziałek

Zarząd Powiatu Raciborskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

zobacz więcej

Wojewoda Śląski z wizytą gospodarczą w powiecie raciborskim. 2020-07-16, Czwartek

W związku z planowana inwestycją w Gminie Pietrowice Wielkie, na którą Powiat otrzymał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, odbyło się spotkanie Wojewody Śląskiego z przedstawicielami Starostwa Powiatowego oraz lokalnej firmy EKO-OKNA, która partycypuje w inwestycji pokrywając wkład własny.

zobacz więcej

Ostatnie dwa dni na wybór szkoły ponadpodstawowej przez ósmoklasistów 2020-07-08, Środa

Poniżej przypominamy obowiązujące terminy naboru na rok szkolny 2020/2021

zobacz więcej

Rozpoczęto działania w sprawie przebudowy dróg przy wiadukcie na ul. Piaskowej 2020-07-08, Środa

Wczoraj, tj 07 lipca br. z inicjatywy Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu w siedzibie tut. Starostwa odbyło się spotkanie robocze w sprawie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy infrastruktury kolejowej, drogowej, sieciowej ul. Piaskowej, Kolejowej i Placu Dworcowego w obrębie wiaduktu kolejowego na ul. Piaskowej w Raciborzu.

zobacz więcej

Od dzisiaj PKS wznawia połączenia autobusowe z Gminą Lyski 2020-07-03, Piątek

Powiat Raciborski widzi potrzebę zabezpieczenia mieszkańców w połączenia autobusowe również w okresie wakacyjnym.

zobacz więcej

Wsparcie dla pracodawców w ramach Tarczy antykryzysowej 2020-07-02, Czwartek

o końca czerwca br. Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu w ramach Tarczy antykryzysowej wypłacił już 16.615.000,00 zł na niskooprocentowane pożyczki dla pracodawców i przedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Rozpatrzono pozytywnie 3323 wnioski.

zobacz więcej

POŻYCZKA DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW - art.15zzd. Zmiany wprowadzone wejściem w życie Tarczy antykryzysowej 4.0 2020-07-02, Czwartek

W związku z wejściem w życie z dniem 24.06.2020r. ustawy o Tarczy antykryzysowej 4.0, zgodnie z art. 97 ust.4 (Dz.U 2020 poz. 1086) Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu informuje mikroprzedsiębiorców, iż pożyczka będzie umarzana automatycznie po spełnieniu warunku prowadzenia działalności gospodarczej przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki.

zobacz więcej

Trwa XIX sesja VI kadencji Rady Powiatu Raciborskiego 2020-06-30, Wtorek

W trakcie obrad trwającej sesji Starosta Raciborski przedstawił Radzie Powiatu raport o stanie powiatu raciborskiego za rok 2019.

zobacz więcej

Od 1 lipca zmiana rozkładu jazdy autobusów do miej­scowości na terenie gminy Lyski i Rydułtowy 2020-06-26, Piątek

Biorąc pod uwagę koszty funkcjonowania transportu publicznego na tych liniach oraz brak zabezpieczenia finansowego ze strony Gminy Lyski, Powiat zmuszony jest do wprowa­dzenia zmian w rozkładzie jazdy i ograniczenia ilości kursów.

zobacz więcej

Prawie 4 mln dla Powiatu z Funduszu Inwestycji Samorządowych 2020-06-26, Piątek

Dziś starosta Grzegorz Swoboda odebrał promesy na środki z Funduszu Inwestycji Samorządowych na prawie 4 mln zł dla powiatu raciborskiego. Symboliczny czek na ręce starosty przekazał minister Michał Woś.

zobacz więcej