Mieszko AD 2008

Gala wręczenia nagród Mieszko AD 2008 odbyła się 15 lutego 2009 r. w Restauracji „ROMA” w Pietrowicach Wielkich.

Nominowani i laureaci w kategoriach:

1. Twórczość literacka:

- Jerzy Dębina
- Paweł Newerla

Laureatem został:
Paweł Newerla - prawnik i historyk, autor monografii „Dzieje Raciborza i jego dzielnic”.

2. Animacja kulturalna:

- Kornelia Czogalik
- Grażyna Tabor
- Leonard Wochnik

Laureatką została:
Grażyna Tabor - aktorka i instruktor teatralna w Raciborskim Centrum Kultury.


3. Twórczość plastyczna:

- Michał Justycki
- Andrzej Pochopień
- Marian Stanisław Zawisła

Laureatem został:
Andrzej Pochopień - rzeźbiarz z Kuźni Raciborskiej.


4.Twórczość estradowa – taniec:

- Aldona Krupa  - Gawron
- Małgorzata Dziedzic
- Ilona Świerczek

Laureatką została:
Aldona Krupa - Gawron - prezes Stowarzyszenia Kultury Ziemi Raciborskiej „Źródło”.


5.Twórczość estradowa – muzyka:

- Piotr Libera
- Leon Niewrzoł
- Marceli Reszka

Laureatem został:
Piotr Libera - dyrygent i muzyk prowadzący chór Strzecha.

6. Wydarzenie kulturalne:

- ks. Bogdan Kicinger
- Józef Pluta
- Dawid Wacławczyk

Laureatem został:
Ks. Bogdan Kicinger - miłośnik muzyki kościelnej i chóralnej, organizator dorocznego Festiwalu „Muzyka w Starym Opactwie” w Rudach.

Honorową nagrodę za całokształt dorobku kulturalnego otrzymał:

- Śp. Antoni Kucznierz – zmarły w 2009 r. jazzman, twórca raciborskich przeglądów, jeden z założycieli zespołu SSBB oraz Grupy Bez Nazwy. Statuetkę odebrali jego córka i syn.

początek strony